Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie przeprowadzenie kontroli w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaśle.
18.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
10.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
05.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta w Jaśle
środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej, odzieży oraz
obuwia roboczego.
02.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Jasielskim Domu Kultury w
Jaśle.
27.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
14.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
11.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
11.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
01.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
01.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się